PVC stupovi za električne pastire

PVC stupovi za električne pastire

Stup Ø 35 se koristi za:

  • povrtlarstvo (rajčica, krastavci, paprika)
  • mlade sadnice
  • električni pastir…

Stupovi prilagođeni za montažu električnih pastira

Uređaj električni pastir služi za napajanje električne ograde. Svrha električnog pastira je čuvanje životinja na ispaši (goveda, ovaca, koza, konja i ostalih životinja), ali i za zaštitu poljoprivrednih površina od divljih životinja, tipa divlje svinje, medvjedi, srne…

Postavljanje električnog pastira je najpovoljniji način ograđivanja, čuvanja ili zaštite od prodora divljih životinja, pogotovo kod velikih površina.

Preporuke:

  • za zaštitu od srna preporučujemo električnu ogradu visine do 140-150 cm, s pet redova žice.
  • za zaštitu od jelena preporučujemo električnu ogradu visine do 160-170 cm, s pet redova žice.
  • za zaštitu od divljih svinja preporučujemo električnu ogradu visine do 100 cm, s tri reda žice.

Preporučen je razmak između stupova od 4 m.

PVC stupovi za električne pastire