PVC stupovi za mlade voćke

PVC stupovi za mlade voćke

Stup Ø 22 se koristi za:

  • trs vinove loze,
  • sadnice,
  • cvijeće…

Stup Ø 35 se koristi za:

  • povrtlarstvo (rajčica, krastavci, paprika)
  • mlade sadnice
  • električni pastir…

Stupovi se koriste kao oslonac mladim voćkama i povrću. Njihova osnovna prednost je dugotrajnost – nakon ubiranja plodova mogu se spremiti, te se ponovno koristiti u slijedećoj sezoni sadnje.

PVC stupovi za mlade voćke